is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huisje aan de sloot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

HET HUISJE AAN DE SLOOT

Morgen wordt (hij begraven, de armel Meijer Goudemit zegt: met een slecht mensch mag men geen medelijden hebben. Neen, niet met iemand die het geld van andere menschen nam, maar wel met iemand die dood in de kist ligt, in een klein, donker kamertje, . de gordijnen zijn gesloten en een neir-tomied-Uchtje brandt op de kast.

Het neir-tomied-lichtje brandt op de kast, het schemert flauwtjes door de bovenste ruiten van het eene raam

op den hoek het raam van het kamertje waar hij in

zijn kist ligt te wachten totdat hij begraven wordt, morgen. Zij staan buiten —, achter het tuinpoortje kun je de boomen hooren ruischen en fluisteren, maar je kunt ze bijna niet zien, uit het huis komt geen enkel geluid. Waar zit zijn moeder dan te huilen?.

Maar ze moeten naar huis, ze zijn al te laat, ze wilden, ze moesten even langs zijn huis, langs het huis van zijn ouders gaan, het heeft een half-uur gekost, later mag het nu niet worden! Er zit niet anders op, ze moeten den kortsten weg terug, door het steegje, waar de paardeslachter woont. Tusschen oude, donkere huisjes, naast een hoog, smal zwart pakhuis dat „Memel heet staat zijn smalle winkel; een gluiperige petroleum-lamp schijnt achter uit den muur op de helgele bulten, de zware donkerroode schonken. O, ze vinden het zoo ellendig om *s avonds door dat steegje te gaan, langs de oude, donkere huisjes, langs het smalle, zwarte pakhuis dat ...Memel heet en langs dat moordhol, de paardeslachtenj. Als er maar iemand was, die paardevleesch lekker vond —, maar neen, het „minne gaajes" x) alleen, dat geen geld voor koé-vleesch heeft, koopt het en eet het. Niet omdat het verboden is — want varkensvleesch is nog veel erger verboden — kunnen ze bijna niet naar paardevleesch kijken, maar omdat ze er zoo'n medelijden mee hebben... - met het vleesch en met het paard. Een koe weet niet beter of het hoort zoo, maar een paard moest met worden ge-

») De mindere niet-Joodsche bevolking.