is toegevoegd aan uw favorieten.

De gescheiden echtgenoot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

III, 10

Jo (half spottend): Aan correctheid ontbreekt 't jou toch nooit!

Tƒ ips (zelfvoldaan): Nee, Goddank! — Ze hebben daar nooit anders dan getrouwde notarissen gehad, 't Ligt ook zoo voor de hand. Buiten je vrouw heb je er niets. En je kunt haar daar alles gunnen: weelde, reisjes, enfin, waar 'n vrouw maar zin in heeft. En 'n tuin? 'n Paradijs voor de kinderen! Je kunt er je echt wijden aan 't huiselijk geluk! — (na 'n oogenblik). Zoo, is Lize hier geweest, zeg je?

J o: Ze is er nog.

Trips (verbaasd): Nog?

J o: Ja. Boven. Met Laners.

Trips: Met (staat op). Wat doet ze daar?

J o (met 'n flauw lachje): Kamers kijken.

Tr ip s: Kamers ?

Jo: Ze denkt er over, bij mij te komen wonen. Trips (ten toppunt van verbazing): Wat nou weer?

J o (aarzelend): Van Haasteren gaat naar

Indië.

Trips (als voren): Indië? J o (dof): Ja.

Trips (weer zittend): Hoe komt-ie daar bij?

J o (als voren): Ik weet 't niet.

Trips: Maar wat zeg jij daarvan?

J o: Ik zal 't moeten ondervinden.

T r i p s: O, dat hou ije niet uit! Ik heb dat veertien dagen meegemaakt in Slikkéveen. Je weet niet, wat 't is. (na 'n stilte). Zoo, is ze boven? — Geen brieven voor me gekomen?

J o: Nee. Dat is te zeggen: je schoonvader heeft er een voor je neergelegd.

Trips (weer ontstemd): M'n schoonvader? (staat op). Maar zég dat dan! Waar?

J o (ongeduldig): Ja, daar ergens. Kijk maar.

Trips (naar den fond loopend): Brieven zijn brieven. Ze kunnen altijd gewichtig zijn. (loopt de andere kamer