is toegevoegd aan uw favorieten.

50 jaren arbeid op godsdienstig-sociaal terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigszins andere lijnen. In aantal en invloed zijn zij ons misschien ver vóór. Zij werken vruchtbaar onder de goedkeuring van de Hoogw. Bisschoppen. Het zou dwaas en zelfs misdadig zijn daaraan te willen tornen.

Ons eenig doel met deze beschouwingen is alleen te doen zien, dat onze organisatie toch nog niet behoort tot dat soort antiquiteiten, die eigenlijk alleen historische waards hebben. Wij wenschten slechts naar voren te brengen, dat de wijze van werken in onze Vereenigingen in den loop van 50 jaren steekhoudend is gebleken. Daar is in den loop dier jaren een en ander, zoowel binnen als buiten onze kringen veranderd. Oorspronkelijk opgezet uitsluitend voor den handwerksman, ging de deur onzer vereeniging al verder open, ook voor degenen, die niet tot den eigenlijken handwerkersstand gerekend worden. Buiten onze vereenigingen begon zich ook belangstelling te vertoonen in de zorg voor den aankomenden werkman. En bij de inrichting van nieuwe organisaties werd trouw ons voorbeeld gevolgd. Daar ontbreekt nog maar één ding. Dat is, dat al die bijkomende organisaties van jonge werklieden, diocesaan aaneengesloten, zich aansluiten bij het bestaande Nationale Verband der St. Josephs Gezellen Vereenigingen. Is het groote voordeel daarvan niet voor iedereen duidelijk?

Moge mijn opvolger dat gelukkige feit te gedenken krijgen in de dagen dat onze Vereeniging 75 jaren zal bestaan.

Dat geve God!

Amsterdam, 3 Dec. 1917.

EVULGETUR.

Amstelodami,

in Oct. S. Nicolai E. C. 1917. Dr. H. VAN AARSEN,

censor deputatus.

78