is toegevoegd aan uw favorieten.

De bloei der seizoenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIST.

Gisteren, toen de hooge hemel helder was en de zon op de gewelfde ruggen der heuvelen blonk, was de aarde rond en ik het middelpunt van een cirkel....

Nu is de mist gekomen, geruischloozer dan sneeuw, en ik sta op het kruispunt der diagonalen van een benepen vierkantje....

Ik durf nauwelijks ademhalen en beweeg mij omzichtig uit vrees, dat ik een gat zou kunnen stooten in een der vier zijden, die van cigarettenrook vervaardigd schijnen te zijn

Mijn vaderland is één tuin en vier sparren groot....

Onder één der sparren dommelt bovendien een suffe merel en de tuin is oud en uitgebloeid....

De wereld is benauwend als een Pijpkamertje en indien uit andere werelden één mensch in de mijne mocht treden, zou ik verloren zijn, omdat nergens ventilatie is ....

De zon slaapt dezen dag en vannacht zullen de sterren, die maling hebben aan plichtsgevoel, gaan slapen....

Achter de muren van dit Londensch mist-rijk hijgt de zieke borst van een treintje en krast een kraai, die op andere dagen zwart is en en zichtbaar ....