Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494 HET LAND VAN ZARATHUSTRA

toteles und Athen", Erster Band, V: Thukydides, p. 109: Die Peisistratiden, waarin met heel wat traditioneele historiefabelen wordt afgerekend.

PERZENOORLOG

Vgl. Herodotus en Thucydides. In verband met de Hellenen wordt de oorlog met de Perzen door mij in latere deelen afzonderlijk behandeld. Vgl. bij de Perzenoorlogen nog prof. K. }. Beloch, „Griechische Gesch.", Zweiter Band, Zweite Abteilung, X, § 47: Die Parteien in Athen zur Zeit der Perserkriege. Karakteristieken van figuren als MiXztadijg en Qtpuno*XijQ verschuif ik naar het deel waarin ik den Perzisch-Helleenschen krijg uitbeeld.

Vgl. nog bij Beloch, ibid. III, § 19: Die Chronologie der Perserkriege. Vgl. ook prof. Georg Busolt, „Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia", Band II, Funftes Kapitel: Die Perserkriege, § 19: Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. De bronnen over den tijd van den Perzenoorlog, worden door alle Grieksche geschiedbeschrijvers van den tegenwoordigen tijd, in hoofdzaak bij Herodotus gezocht. Zie prof. Beloch, „Griech. Gesch.". Zweiter Band, Zweite Abteilung I: Zur Quellenkunde, waarin o.a. Herodotus en Herodotus' bronnen worden behandeld: ook de van hem afgeleide bronnen. Van de modernen worden vooral genoemd, Ed. Meyer, „Forschungen" I, 153 ff., II, 196 ff.; Dazu Rühl, „Herodotisches, Phil.". XLI, 1882, S. 54 ff.; Nitzsch, „Über Herodots Quellen in der Geschichte der Perserkriege, Rh. Mus." XXVII, 1872, S. 226; Wecklein, „Die Tradition der Perserkriege, SB. Bayr. Akad. 1876, Philosbist. Klasse" S. 240 ff; Kirchhoff, „Über die Entstehungszeit des herodotischen Geschichtswerkes". Vgl. ook het overzicht van de bronnen bij Busolt, p. 450—454. Bij de moderne bronnen worden nog genoemd Thirlwall, „Hist. of Greece" II; Grote, „Gesch. Griech.", II2; E. Curtius, „Gr. Gesch.", 16, 405,556 ff. enz.

Sluiten