is toegevoegd aan uw favorieten.

Woordkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

Een Overijselsche sage verhaalt van een reus, die aarde in den slip/ van zijn mantel droeg. Bij het overstappen van de Vecht ontviel hem de Bestemerberg, bij het gaan over de Regge de Lemelerberg, eindelijk de Luttenberg. Daar hij de rest niet meer dragenswaard achtte, schudde hij die langs Hellendoorn en verderop uit.

(Schrijnen. Volkskunde I, 87).

Zeer belangrijk is de Niobesage. In Lydië bevindt zich de Sipylus-rots, die gelijkenis vertoont met een weenende vrouwenfiguur. Om die gelijkenis te verklaren ontstond de Niobesage, die verhaalt, dat Niobe dochter van Tantalus en gehuwd met Amphion, koning van Thebe, veel zoons en dochters had. Hierop trotsch en overmoedig geworden, verhief zij zich om dezen kinderrijkdom boven Leto, de moeder van Ap°Ho en Artemis. Haar overmoed wordt gewroken door Apollo en Artemis, die al de kinderen van Niobe dooden. Een wervelwind neemt de ongelukkige moeder op en voert ze over zee naar Lydië, waar zij wordt vastgeklonken aan den Sipylus. Deze sage wordt verhaald door Homerus en Ovidius; zij gaf Aischulos en Sophokles aanleiding tot het schrijven ven tragedies en werd in later tijd, o. a. door Leconte de Lisle, Carmen Sylva, en bij ons door Edward B. Koster bewerkt. Beroemd is de Niobe-groep in het museum van Florence.

De Rosstrappe in den Harz is een indruk in de rots, die eenigszins gelijkt op den afdruk van een kolossalen paardenhoef. De sage verhaalt van een prinses die, door een reus vervolgd, met haar paard over de rots gesprongen zou zijn.

Tot deze groep behoort ook de sage van den Rattenvanger van Hameln.

e. Samensmelting.

Meermalen werden sagen, die oorspronkelijk niets met elkaar hadden uit te staan, samengevoegd; soms zoodanig: dat ze later een niet meer te scheiden geheel vormen.

Toen men de afkomst van Siegfried wilde opsporen, bracht men de Siegmundsage, op den klank van den naam af wellicht, met hem in verband en maakte Siegmund tot Siegfrieds vader.

De drie zelfstandige sagen van de Tafelronde, De Graal en Parcival werden vereenigd, en zijn nu niet meer van elkaar gescheiden te denken.