is toegevoegd aan uw favorieten.

De gevluchte bruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEVLUCHTE BRUID

Er volgde een gedetailleerde beschrijving van haar lengte, haar, oogen enzoovoorts.

Er kwam een ondoorgrondelijke uitdrukking op Bi's gezicht. Hij slofte naar zijn stoel terug, terwijl Dan voorlas, en leunde behaaglijk dampend in zijn stoel achterover, maar zijn oogen waren zoo smal als spleten en hij sprak weinig gedurende de rest van den avond. De foto werd besproken, en de mogelijkheid, dat het meisje in de krant een familielid zou kunnen zijn van het meisje bij de Carsons; maar toen Bi niet voor den dag kwam met nadere inlichtingen, verflauwde het gesprek. Iemand zei, dat hij meende gehoord te hebben, dat het jongetje van de Carsons haar Lizzie noemde, maar zeker wist hij 't niet. Men verwachtte dat Bi den vollen naam wel zou weten, maar Bi scheen half te dutten en dus liet men tenslotte het onderwerp rusten.

94