Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 13 —

rend werken daar ze niet vrij hun werking naar binnen kunnen uitoefenen, omdat ze tezamen met het zwavel, dat zich in het organisme bevindt, min of meer duurzame en werkzame chemische combinaties vormen.

Dr. Jindra schrijft den gunstigen invloed der creosootproducten aan twee oorzaken toe : de werking op de luchtpijpen (verlichting van de functies der slijmvliezen, en de zeer vergemakkelijkte slijmafscheiding), en de werking op de spijsverteringsorganen (eetlustopwekkende eigenschap).

Hij drukt zich o. a. in de volgende bewoordingen uit :

< Hetgeen ik voor alles in de Siroop Famel apprecieer, is haar absoluut kalmeerende werking in de gevallen van sterke hoestprikkeling, bij beginnende tuberculose, waar zij de slijmafscheiding vergemakkelijkt... »

« ...Haar krachtige uitwerking trad in 't bijzonder op den voorgrond in de gevallen, waar de hoestprikkeling vergezeld ging van ademhalings-moeilijkheden, waarbij de patiënt dreigde te stikken. Tevens bij het meer of minder groofe gevaar van verwoesting, waarbij men in de borst plaatselijk, begrensd of algemeen, het piepend geluid bemerkt: de herkenningsteekenen van asthma-aanvallen, beweer zij eveneens groote diensten... »

• ...In de tweede groep van zieken behandeld met Siroop Famel hebben wij de gevallen van longziekte vergezeld van spijsverterings-stoornissen met brakingen en gebrek aan eetlust. Tn deze gevallen, vooral aan 't begin, trad de verbetering buiten verwachting vlug in, de brakingen werden steeds zeldzamer en de eetlust kwam langzamerhand terug... »

«... Als wij er nota van nemen, dat Siroop Famel iederen keer, dat zij werd voorgeschreven, verlichting bracht, behoeven wij er ons niet over te verwonderen, dat de zieken ze gaarne innemen en dat zelfs zij, wien ze niet was voorgeschreven, er om vragen... »

Sluiten