Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Fig. 3 is een verticale, fig. 4 de horizontale doorsnede. De doorsnede vertoont de dikte van het papier, waaruit het doosje bestaat, — deze wordt aangegeven door in de teekening der door¬

snede den afdruk geheet te omlijnen, terwijl die als in de fig. 2 en 3 gearceerd wordt.

Een kurk snijdt ge weer door, precies volgens een horizontaal vlak, een andere volgens een verticaal vlak door het midden, — weer maakt ge op de beschreven manier afdrukken. Fig. 5

blijkt de verticale asdoorsnedc, (ze is door het

midden, door de as genomen); fig. 6 is de horizontale doorsnede.

Holle en massieve voorwerpen

Ge merkt verschil tusschen de doorsneden van het holle doosje en van de massieve kurk. Terwijl de laatste geheel gevulde vlakken vertoonen, krijgen we bij de doorsnede

van het doosje alleen een afdruk van de randen.

Opgaven.

1. Knip een rond pillendoosje, — alleen het doosje, dus zonder deksel — door, volgens een loodrecht vlak door het midden, neem een afdruk van de verticale asdoorsnede, en maak er een correcte teekening naast. Ge zult bemerken, dat de staande vlakjes in den afdruk niet overal even dik blijven, — dit moet vooral in de teekening goed blijken!

2. Maak ook een horizontale doorsnede van het doosje, — èn afdruk èn teekening.

3. Nu een verticale doorsnede door het deksel, — weer èn afdruk èn teekening.

Van dit ronde pillendoosje wenschen we nu doorsneden te hebben door

deksel en doosje beide. Maak maar weer eens eeu afdruk van de verticale doorsnede, — deze is minder duidelijk dan de teekening in fig. 7, waar de randjes a van het deksel en b van het doosje goed te onderscheiden zijn. Geven volgende opgaven tot AaraaWWcc ficmrfln aanleiding, dan

— "O :

moet ge ook zorgen voor duidelijke teekeningen.

Kube. De horizontale zoowel als de verticale doorsnede evenwijdig aan een ziivlak door een kube

fig. 8. (fig. 8) is een vierkant (zie Qg. 9).

Sluiten