Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

AD VALOREM — AMALGAMATION

berekenen; de dispache-rekening opmaken. — adjuslment: regeling, vereffening, berekening.

ad valorem duty: waarderecht.

advance: 1. (prijs)verhooging, prijsverbetering. — a. on a price: verhooging; opslag. — prices are on the a.: de prijzen gaan omhoog. — 2: voorschot. — advance note: voorschotbiljet. — a. on security: beleening.

— to make an a.: voorschot verleenen.

— payable in a.: bij vooruitbetaling te voldoen. — to advance: omhoog gaan, stijgen. — to a. money: geld voorschieten.

advantage: to buy to a.: voordeelig koopen. — to the best a.: zoo voordeelig mogelijk.

advertise: adverteeren, reclame maken. ■— advertisement: advertentie, annonce, reclame. — paragraph a.: ingezonden mededeeling. — advertiser: steller dezes. — advertising: reclame. a. agency: advertentiebureau. — a. charges: reclamekosten. — a firm of a. contractors: een reclame-firma. a. matter: reclame-artikelen. — a. novelty: reclame-artikel. — a. van: reclame-wagen.

advice: advies. — as per a.: volgens bericht, volgens opgave. — to take one's a.: iemands advies inwinnen. — a. card: berichtkaart. — a. note: adviesbrief. — letter of a.: adviesbrief.

advise: to a. a draft: een wissel adviseer en. — as advised by .... volgens advies van .... to a. a person of: iem. bericht geven van. — to keep a person advised: iem. op de hoogte houden.

affect: aantasten. — to a. a merchant's position: de positie v. een koopman verzwakken.

affiliated: a Steamship Company a. with the N. O. T.: een bij de N. O. T. aangesloten reederij.

af ford: leverer}, verkoopen. — 1 cannot a. it at this price: ik kan het tegen dien prijs niet laten.

affreightment: bevrachting (v. een schip).

afloat: 1, zeilende, stoomende, onderweg. — to sell goods a.: goederen zeilende (stoomende) verkoopen. — a. to our port: onderweg naar onze haven. — 2. in omloop: to keep bills. (paper), a.: wissels in omloop houden. — to set a

rumonr a.: een bericht in omloop brengen.

after-season: stille tijd.

age: he was declared of a.: hem werd handlichting verleend.

agency: agentschap, agentuur. — a. business: Commissiehuis. — to give up an a. een agentuur neerleggen.

agent: agent. —commercial a.: handelsagent. — forwarding a.: expediteur.— general a.: hoofdagent. — sole a.: alleenvertegenwoordiger.

agio: agio. — agio-jobber: agioteur (beursspeculant). — agiotage: agiotage (beursspel).

agree to: accoord gaan met. — to a. upon: overeenkomen.—to a. with the sample: beantwoorden aan het monster. — ... does not a. with our entries:... klopt niet met onze boekingen. — agreement: overeenkomst, contract.

ahead: to order goods a season a.: goederen een seizoen van te voren bestellen.

allocate a sum: een bedrag uittrekken. allonge: allonge.

allot shares: aandeden toewijzen. — to a. berth: (een schip) ligplaats aanwijzen. — allotment: toewijzing. — on a.: bij toewijzing. — after a.: na toewijzing. — letter of a.: advies van toewijzing, toewijzingsbiljet. — allottee: persoon aan wien aandeden worden toegewezen.

allow: to a. 5 per Cent. off list-prices: een korting toestaan van 5% op de catalogus-prijzen. — to a. an amount: een bedrag in mindering brengen.

allowance: korting. — to claim an a.: een korting verlangen. — fixed a.: vastgestelde korting. — a. for damage: rafactie. — a. for drainage: coulage, lekkage. — a. for waste: stille uitslag. — a.: toelage. — a.s to the sta ff: toelagen aan het personeel.

alongside: langszijde, langsboord. — the cargo must be taken from a.: de lading moet uit het zeeschip ontvangen worden.

a.m.: ante meridiem: in den voormiddag.

amalgamate one business with another: zaken vereenigen, combineeren, een zaak (in een andere) opnemen.

amalgamation: fusie; combinatie. —

Sluiten