Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

NDIEN men beproeft het begrip „Moderne techniek" te definieeren, wordt men gedwongen in gelijke mate, zoowel met economische als met technisch-wetenschappelijke

factoren rekening te houden.

De moderne techniek streeft stelselmatig, mede in verband met den zich steeds verscherpenden concurrentie-strijd, naar economiseering van tijd en kracht.

Stijgende snelheid bij de produceerende machines, stelselmatige beperking van looneischenden arbeidstijd, wassende levensduur van elk afzonderlijk machine element, korte levertijd en tot het minimum gereduceerde

8

Sluiten