Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

der productie zouden moeten dalen — per K.W.U. meer uitgeeft dan Delft, Utrecht, Twentsch Centraal Station, Dordrecht, Leiden, Haarlem en Rotterdam.

Indien dit zou overeenstemmen met bedoelde grafiek, dan wil ik er toch wel op wijzen, dat deze ook gebaseerd is op cijfers uit de praktijk, die duidelijker spreken dan de aanvullende tekst, waarmede Dr. Lulofs het economische van concentratie tracht te bewijzen.

Inderdaad wordt hierbij gevolgd het recept van den heer Smit Kleine, die op blz. 28 van zijn reeds bovengenoemde belangwekkende brochure het volgende zegt:

„Wanneer men. mij zou vragen, is het mogelijk om mathematisch te bewijzen dat wij toch moeten komen tot meer „gecentraliseerde productie, dan zou ik willen antwoorden: „dat is heel moeilijk, en geeft men veel getallen, dan is men „juist door het geven van die getallen weer erg aanvechtbaar. „Gewoonlijk ziet men dan ook dat, zoo aan rechtsgeleerde „zijde dergelijke zaken verdedigd moeten worden, men zoo min mogelijk getallen geeft en zooveel mogelijk algemeenheden."

Inderdaad, dan wordt zelfs de moeite van het schijfschieten overbodig; dan kan men eenvoudig volstaan in den vervolge economische en technische vraagstukken door beroepsredenaars met „algemeenheden" te doen oplossen. Wie de langste toast uitbrengt, heeft het meeste kans op succes!

Het is te betreuren, dat dit recept geen universeel middel tegen tekorten van industrieele ondernemingen is. Ik zou mij kunnen voorstellen dat eenige Provinciale Besturen niet zouden terugdeinzen enkele, wat de Duitschers „Dauerredner" noemen, tegen hoog salaris te engageeren. Zij zouden voor deze colleges hun gewicht in goud waard zijn.

Met een enkel woord behandelt de heer Lulofs de verbeelding van velen, die de reusachtige afmetingen der bedoelde nieuwe centralen aanvechten. Dit zou zijn het intrappen van een open deur, omdat in het rapport der Ministerieele Commissie gezegd wordt, dat in onderscheiden deelen van het land centralen van geringer capaciteit voldoende zijn.

Sluiten