is toegevoegd aan uw favorieten.

Platen-atlas voor de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216-218. Alle drie ontleend aan het groote werk van Valentijn, oud en nieuw Öost-Indië, 1724 verschenen. 216: Titelblad, geeft den gerepatrieerden predikant op Ambon en Banda, aan wien wij dit „gedenkteeken van den bloeitijd der Compagnie" danken. 217: Een der „Prentverbeeldingen" zijner „Verhandeling der zeehorenkens en zeegewassen in en omtrent Amboina"; het is niet alleen een voortreffelijk staal'van graveerkunst en van rijke boekillustratie (de platen zijn in folio!), maar ook een aanwijzing voor.het nauwgezette natuuronderzoek, dat de niet-alleen-handeldrijvende O. I. C. steunde en aanmoedigde. 218: Een textillustratie uit de beschrijving van Banda, die een heel aardig beeld van het toen moderne factorij-kasteel geeft in contrast met het oude kasteel-burchtje van Europeesch-ridderBjke structuur, dat wat hooger lag: het fort Nassau-Belgica.

78