Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

als Christus en het Christendom a tout prix tegen de vlakte tc praten, ook den Heer Bakels tegen de borst stuit. — Lazarus' opwekking — heet het bij dat artikel — moet als een absoluut wonder beschouwd worden, dat men gelooft of niet gelooft, maar waaraan men niet tornen moet. Tallooze „natuurlijke" verklaringen zijn beproefd. Een van de belachelijkste is die van den beroemden Franschman Ernest Renan, die het volgende veronderstelt (te vinden in Straus. Leben Jesu, deel II § 777): — Jezus' zaak staat slecht. De Bethanische vrienden willen hem helpen.Tijdens zijn afwezigheid wordt Lazarus ziek. De zusters zenden om Jezus. Onderwijl wordt Lazarus beter, doch ziet nog lijkbleek. Men bedenkt een vrome list. Lazarus laat zich als een doode bekleeden en in een graf sluiten. Inmiddels komt Jezus, gaat naar het graf des geliefden vriends en ... bij zijn komst stapt Lazarus er uit. De Joden zien er een wonder in. De zusters hopen, dat Jerusalem nu Jezus zal toevallen. En Jezus... laat zich de zaak aanleunen. Liefde tot waarheid en gezonde Hollandsche zin dreef den Heer Bakels den voet uit dit moeras terug te trekken en de barbierspraat van den Franschen Figaro te nemen voor wat ze is: kippepraatl Maar wat nu te denken van den man, die een oogenblik later — van de L. van Lazarus voortschrijdend tot de P. van Petrus — de belachelijke methode van Ernest Renan zóózeer tot de zijne maakt, zoo handig goochelt met dezelfde trucs en jongleert met de

Sluiten