Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

komen leefregel vormen en een veiligen weg bereiden tot hun tweevoudig doel, een echt Christelijk leven en het leekenapostolaat, hechten Wij, Bisschoppen van Nederland, uit de volheid van Ons Bisschoppelijk Gezag aan deze gewijzigde regels Onze volle goedkeuringWij verklaren daarenboven, dat het Onze zekere en besliste wil is, dat deze regels in alle Maria-Congregaties zonder uitzondering worden ingevoerd, naarstig, getrouw en nauwkeurig onderhouden.

Ook willen Wij, dat er in het vervolg geen Congregatieregels worden gedrukt, die afwijken van den hierboven door Ons goedgekeurden tekst.

Gegeven te Utrecht, den 8 November 1915.

f H. VAN DE WETERING,

Aartbisschop van Utrecht, f W. VAN DE VEN,

Bisschop van 's-Bosch.' t A. J. CALL1ER,

Bisschop van Haarlem, t L. J. A. SCHRIJNEN,

Bisschop van Roermond, f P. HOPMANS.

Bisschop van Breda.

Sluiten