is toegevoegd aan uw favorieten.

Voortzetting van den strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 91 —

SIMSON

Wij gaan hier een reeks beschuldigingen, die de vier P. en vier P. in hun brochure, pp. 39 en 34, tegen ons inbrengen, onder de oogen zien.

Onze tegenstanders schrijven, "De aankondiging van Simson's geboorte wordt [door Janssen] verzwegen." Wij antwoorden in de eerste plaats: Gesteld eens dat er in de Student Notes absoluut niets over de aankondiging van Simson's geboorte stond, dan zou daaruit nog volstrekt niet volgen dat die aankondiging door ons in ons onderwijs was verzwegen. Het is immers heel goed mogehjk—om er nu maar niet aan toe te voegen dat het een feit is—dat lang niet alles wat door ons werd voorgedragen door de studenten is opgeteekend. Dus uit het feit dat er in de Notes niets over de aankondiging stond, d.w.z. gesteld dat er niets over stond, zou het uiterst gewaagd, ja, zelfs geheel en al ongeoorloofd zijn, te besluiten dat de aankondi ging van Simsons geboorte door ons is verzwegen. Het zou eene verdenking zijn.

Doch wat is het geval? Wat zijn de feiten ten opzichte van de aankondiging van Simsons geboorte en de Student Notes? Dit, dat de Notes het bewijs leveren dat wij de aankondiging van Simsons geboorte niet hebben verzwegen. De Notes on O. T. History, p. 6, hebben dit:

Prenatal record of this man (Samuel) is remarkable. Indicative of later greatness. he is promised child of barren mother foreordained before birth

same circumstances as those preceding Samson's birth.

In een ander stel Notes heet het, "A divinely ordained [moet natuurlijk zijn, "foreordained"] Nazarite, Samson, etc." Dit "divinely ordained Nazarite" ziet eveneens op den tijd vóór de geboorte van Simson, vergehjk Richt. 13:5, waar het heet, "Want dit knechtje zal een Nazireër Gods zijn."

Verder luidt het in de Notes, "Here we find the parents of Samson consecrating their son." Waar hun van den Engel des Heeren deze zoon beloofd werd en zijn "consecratie" naar luid der Schrift vóór, en niet eerst na de geboorte plaatsgreep, zoo kan dit "consecrating their son" niet anders opgevat dan als plaatshebbende vóór de geboorte.

Wij hebben het hier, gelijk zoo dikwijls, te doen met het kwaad van laster en verdenking van de zijde der vier P en vier P.