Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

verwachten winst ») en kapitaliseert het zoo ontstane ver-

^ZtS ttaT1 kennis van wiskunde —-

Welke van deze beide methoden men ook vnlnt ^ debepalintf van rlpn ai ■ • volgt, de waar-

als koopprijs der gehe^P . I OVer een r°nd bedrag Achteraf wird dool ee™ geworden waren

onder de activa oo/enompn u benaming Goodwill

Goodwill ge den af of S U de re^els' die ™<>r

F«toren d<e rwiT ?f .en al ot niet afgeschreven, gewoonlijk J^ocn algezien van dit tn0^;,i„ - , medebe- Goodwill nL+c. j • ?Peciale geval, waarin de ztfn grepen zijn 000owiii niets anders is dan een rppHc u;; a 8

sprak"0' 16 Vei-wach,en winst bepaald wordt, komt later ,er i*2 ^!nanzierungen, blz. 11-12 ) Financing an Enterprise blz. 116-17,

Sluiten