Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

een oud vrouwtje opziet tegen een moeilijk te begaan, stijgend berg-pad. Of ik de moeilijkheden van het leven vrees, niet te dragen weet, desnoods te lijden voor datgene wat ik eerst meende lief te hebben? Een vrouw kan menig offer brengen, veel, ontzaglijk veel kan zij dragen, maar ik acht haar daartoe slechts dan in staat, wanneer degene voor wien zij zich verloochent, dat waard is. En dit weet zij niet voor aleer haar leven met het zijne is verbonden, als twee ineengestrengelde planten is saamgegroeid waaraan jonge loten ontschieten. Er moet een streven zijn naar hoogere beginselen, want een stoffelijke liefje alleen kan niet voldoende zijn ter waarborg vooxeen gelukkig, evenredig huweujlu_

Ik wensch niet enkel de vrouw van mijn man te zijn, de moeder van zijn kinderen. Hij zal me een plaats moeten gunnen in zijn geestelijk leven, omdat ik niet dulden zal, dat hij me daarin als een onwetende, een oningewijde zou beschouwen. Onze kinderen zou ik willen opvoeden in eenzelfden geest en daarom zou er noodwendig harmonie moeten heerschen in

Sluiten