is toegevoegd aan je favorieten.

De nuttige handwerken : handboekje ten dienste der lagere school

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

als hierboven 4s aangegeven, de geheele toer recht of averechts gebreid, naardat men in de rondte of in heen- en teruggaande toeren werkt.

De even toeren zjfn echter op de teekening niet aangegeven.

Men breit dus eerst één toer, waar de stippen in staan, en dan één toer recht of averechtsch, daarna weer een toer met averechtsch, volgens de volgende rg stippen enz.

Men heeft ook verzette dichte patronen en blokjes, waarbn in iederen toer het patroon wordt voortgezet.

Het eenvoudigste patroontje is, in de rondte gebreid:

lste toer: 1 recht, 1 aver.

2le „ 1 aver., 1 recht.

Om een blokjes-patroon in de rondte te breien werkt men aldus:

lstei 2Je en 3ie toer: 2 recht, 2 averechtsch. 4de, 5'le en 6'ie , 2 aver., 2 recht.

Fig. 6 geeft nog éen doorloopend patroon, uit eenige blokjes Fig. 6. samengesteld en in de

rondte gebreid.

lste> 2de, 3de toer: 2 recht, 6 averechtsch.

4le, 5de, 6de toer: 2 aver.r 2 recht, 2 aver., 2 recht.

7de, 8ste, 9de toer: 4 aver., 2 recht, 2 aver.

10ie, nde> i2detoer:als de 4de, 5de en 6de toer.

12de i3def I4de toer: als lste) 2de en 3de toer.

In fig. 6 ziet men meer averechtsche dan rechte steken.. Wil men liever het tegenovergestelde hebben, dan breit men eenvoudig waar recht staat averechtsch, en waar averechtsch staat recht.