Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE BOOMEN.

De boomen, die zijn zoo eerwaardig, zoo oud. Zoo zwaar van de wijsheid van eeuwen. Ik durf in het plechtige donkere woud Mijn wanhoop niet uit te schreeuwen.

„O boomen zoo oud en zoo vroom en zoo wijs ! Nu geeft mij uw vrede en uw zegen En wijst mij den weg naar het Paradijs ! Ik ben moe van gedool langs de wegen".

Zij weten geen weg naar het Paradijs, Zij schudden hun wijze koppen. Zij geven mij enkel een vogelewijs En ruischen en regendroppen.

Zij lijken zoo machtig, zij wachten stil — O zouden zij daarom zuchten ? Eri blinkt er de bijl, die hen moorden wil, Zij kunnen er niet voor vluchten.

Zij kunnen mij geven geen trooSt voor mijn wee. Maar enkel berusting mij leeren. O moet ik maar lijden mijn noodlot gedwee En mag ik mij niet verweren?

Sluiten