is toegevoegd aan uw favorieten.

De kristallen stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

tijds na een poosje zelfs warm.

Het kamp was in twee halvemaanvormige helften verdeeld van vijf woningen. Aan de eene zijde in het midden woonden' de kommandant met luitenant Hoek en dr. De Vrije, en in de aan weerszijden daaraan grenzende hutten de Hollandsche matrozen. Recht tegenover het kommandantshuis lag dat, waarin luitenant Brooks- met Hans den Eskimo en een Amerikaansche stuurman woonde, terwijl nevens hen de Iersche matrozen gehuisvest waren. Op die wijze was het dorp in twee helften verdeeld, die men gemakshalve het Amerikaansche en het Hollandsche kwartier noemde In het midden wapperde aan een langen stok de Nederlandsche vlag.

De woningen waren vrij goed ingericht. De vensteropeningen had men dicht gemaakt met de doorschijnende ingewanden van robben en er bovendien een huid voor gehangen, die des nachts werd neergelaten. Op den dag liet die zonderlinge ruit licht door. In elke woning was ook een lamp, die men van blikken beschuittrommels had gemaakt; een reep ineengedraaid zeildoek diende als pit, en men brandde er traan in van robben. Hein en Jochem waren vervolgens begonnen aan een paar vaten, om er eten in te koken en andere om er traan in te stoken. Als men zich des nachts in zijn huiden wikkelde, sliep men uitmuntend.