is toegevoegd aan je favorieten.

Het kostmeisje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

303

„Heb ik dus niet te vergeefs gepleit?" klinkt 't, aarzelend.

„Nee, u heeft uw zaak gewonnen. Zegt u aan uw nichtje, dat zij juffrouw van Dalen een brief met verontschuldigingen schrijft, zij heeft haar meer beleedigd dan mij en, als deze haar vergiffenis schenkt, ben ik bereid het eveneens te doen!"

„Mag ze dan weer op school komen?"

„Ja; als u haar goed op het hart drukt, dat zij ziek niet op het gebeurde verhoovaardigt."

„Dat zal zij niet, ze heeft een gevoelige les gehad, die ze niet zoo spoedig zal vergeten."

De directrice glimlacht: „U heeft wel veel vertrouwen in de schooljeugd en men kan wel zien dat u nooit een Dirk van een H.B.S. bent geweest, zooals wij genoemd worden."

„Het is zeker een moeielijke taak,'' stemt de bezoekster

toe.

„En nu rest mij enkel nog u veelmaals te danken voor uw groote inschikkelijkheid en ik voeg er den wensch bij, dat wij geen van beiden ooit berouw mogen hebben over deze onderhandeling."

Als tante Louise afscheid heeft genomen van de directrice en" zich weer op straat bevindt, heeft ze een gevoel, alsof ze uren heeft geloopen of den een of anderen inspannenden arbeid heeft verricht Ze is doodmoe l

Maar toch voldaan I

Thuis gekomen moet ze alles vertellen, hetgeen haar niet al té best afgaat.

Woorden alleen kunnen een gesprek niet weergeven ; het is de toon.... en vooral de wederzijdsche houding, waarvan alles afhangt. Het voornaamste is echter dat Lizzie weer op school mag komen.