is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

vuld is, daarvan was ook de doop van twee vrouwen in 1910 het bewijs, die voor het eerst hoorden van den Heiland op het uur van de ziekenbehandeling. Maar zelfs al zou het niet voorkomen, dat zij konden zeggen: Zie, die man en die vrouw hebben eerst hulp gevraagd van den zendeling voor hun zieke lichaam en zijn daardoor er toe gekomen, ook voor hunne zielen hulp te vragen van den Heere Jezus, dan nog zou zendeling Verhoeven en met hem alle zendelingen, willen doorgaan met de arme kranken te helpen, zooals ook de Heere Jezus dat deed. Van de 10 melaatschen, die gereinigd werden, kwam er maar één terug om te danken, maar daarom hield de Heere Jezus niet op met maar telkens opnieuw andere kranken te helpen en te genezen.

Meer dan vijftigduizend maal per jaar zeker, worden door de zendelingen op West-Java medicijnen uitgereikt in naam van den Heiland. Ook dit werk geschiedt niet tevergeefs; dat gelooft gij zeker wel met mij? Niet alleen te Tjideres is zoo'n hulpziekenhuis, maar er is er ook een te Bandoeng, te Indramajoe, te Tjakoeng bij Meester-Cornelis, en verder worden op eiken zendingspost de kranken'die hulp vragen, ten allen tijde geholpen.

XXII

PANGHARËPAN

I

Weer een nieuw uitstapje voor ons. We gaan ditmaal eens een kijkje nemen op Pangharëpan. Een vreemde naam nietwaar? Maar in de Zending een naam van zeer groote beteekenis. „Pangharëpan" beteekent „hoop", en heel de arbeid der Zending is een „zaak der hope". Pangharëpan