is toegevoegd aan uw favorieten.

Riccardo de geitenhoeder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

HOOFDSTUK XXIII.. Verbijsterende teleurstelling.

Toen Riccardo den volgenden morgen ontwaakte en zich oprichtte in zijn vreemd bed, keek hij eerst onthutst om zich heen. Hij dacht dat hij nog droomde, maar het daglicht, dat door de reten van het gesloten luik in den winkel binnendrong, en de voorwerpen om hem heen flauw verlichtte, bracht hem langzamerhand tot de werkelijkheid terug. |ifl§§

Al spoedig verscheen in den winkel baas Hammei, die hem verzocht op te staan. Achter op het plaatsje, bij de pomp kon hij zich wasschen. In de kamer stond brood en thee, door den baas zelf klaar gemaakt. De vrouw lag nog te bed, want kleine Petro was erg lastig geweest dien nacht. De lange, vermoeiende reis had hem heelemaal uit zijn doen gebracht.

Toen de vrouw den vorigen dag Riccardo onthioette, keerde ze juist terug van een bezoek aan haar zuster, die een heel eind weg woonde, in een klein plaatsje, dicht bij de spoorbaan. Natuurlijk had zij den kleinen jongen mee moeten nemen, daar hij niet een middag zonder zijn moeder kon zijn. Ze was zelf ook erg moe geweest, toen ze naar bed ging en was al heel gauw in slaap gevallen. Maar de rust had niet lang geduurd, want weldra schreide de kleine Petro haar wakker. Daarna was er van slapen niet veel meer gekomen en daarom bleef ze nu, terwijl de kleine zijn schade inhaalde, zelf ook nog een poosje liggen. Riccardo gehoorzaamde baas Hammei. Hij kleedde zich