is toegevoegd aan uw favorieten.

De familie van de zieketrooster, of De Franse vluchtelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

Het sglaris aan deze nog al belangrijke post verbonden, schijnt naar onze maatstaf berekend, belachelik klein, daar het slechts £ 25 per jaar was, behalve een kleine toelage van omtrent £ 10 voor extra's. Doch in die dagen was het leven heel wat goedkoper dan tans, en de weelde, waaraan wij in de twintigste eeuw zo gewoon zijn, was bij onze voorouders van de 17de eeuw niet bekend.

De voornaamste vraag was nu om een geschikt persoon te vinden voor de betrekking van Landdrost. Een- geleerd of hoog opgevoed man werd niet vereist, want een sekretaris of klerk zou hem tot hulp worden gegeven. Meer van belang was het om iemand te hebben, die goed met de kolonisten overweg kon, en begreep wat er nodig was om de bloei-van het nieuwe distrikt te verzekeren. Na onderzoek stelde de Speciale Kommissaris tot Landdrost van Stellenbosch aan, zekere Johannes Mulder, een Hollander van geboorte, die reeds enige tijd in het distrikt Stellenbosch gevestigd was, en bekend stond als een zeer verstandig en bedaard man De geschiedschrijver Kolbe, die gewoonlik niet erg gezind is om de mensen te veel te prijzen, zegt van hem: Hij was een man, van wie men met waarheid mag zeggen, dat hij oprecht, getrouw en zonder eigenbaat't waarachtig belang van de Voortreffelike Maatschappij,