is toegevoegd aan uw favorieten.

Antje de boerin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

uitbrak, geraakte Oedasoa in 'n zeer moeilike positie. Het schijnt dat hij persoonük veel geleden had van de Kaapmans, die hem enige jaren geleden heel wat schade hadden toegebracht door diefstallen, en zelf zou hij niets liever gewild hebben dan dat de Kaapmans uitgeroeid werden. Maar dezen hielden niet op om hem en zijn medekapitein Ngonomoa geschenken te zenden en te trachten hen over te halen om de gehate Hollanders uit Zuid-Afrika te helpen verjagen en op die manier hun beste weiveld weer terug te krijgen. Al deze dingen werden aan van Riebeeck bekend door tussenkomst van Eva, die op 20 Junie .1659 van een bezoek aan baar zwager Oedasoa terug kwam, met 15 schapen die de kapitein als een geschenk zond. Met Eva kwam ook een deputatie van zeven onderkapiteins van Oedasoa, om verschillende zaken met de Kommandeur te bespreken. Van Riebeeck had meerdere lange gesprekken met hen, en hij en zijn Raad besloten om zo mogelik een verbond met de stam van Oedasoa aan te gaan. Geheel en al schijnt hij de Hottentot-kapitein niet vertrouwd te hebben, maar hij begreep dat hij alles in zijn vermogen moest doen om een vereniging van de Kaapmans en de Saldanhers te voorkomen, want die zou noodlottig voor de Kompanjie zijn.