is toegevoegd aan uw favorieten.

Frits Wardland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik Gerard Cramer niet was?" vroeg Pommetje, die een stoel bij de tafel schoof en ging zitten.

„Omdat ik maar dat doet ér niet toe," zei

Frits. „Ik ben inderdaad blij, dat jij mijn huisgenoot bent "

„Maar waarom ...." hield Pommetje vol.

„Och, ik dacht, dat jij een flauwe jongen was, weet je, met wien ik niet graag zou omgaan. Maar ik zie, dat ik mij deerlijk vergist heb. Ik wil graag je vriend zijn."

Frits stak Pommetje de hand toe.

En juist wilde deze haar drukken, toen hij een diertje op de tafel zag loopen, dat door zijn vreemd uiterlijk zijne aandacht trok. Hij bekeek het nauwkeu* riger en zag, dat het een mishandelde vlieg was. En plotseling zag hij nog meer van die ongelukkige beest* jes loopen. Hij werd bleek van verontwaardiging en keek Frits strak in het gelaat.

„Heb jij dat gedaan?" vroeg hij kortaf, en htj stond op.

Frits lachte eerst, maar toen hij zag, hoe veront* waardigd Pommetje hem aankeek, lachte hij niet meer.

Hij knikte bevestigend.

„Zoo," zei Pommetje. „En jij wilt mijn vriend zijn? Jij bent een ellendige, laffe dierenbeul, met wien ik niets te maken wil hebben." ,

84