is toegevoegd aan uw favorieten.

Sip-su, "de knappe jongen"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

„heet water", en de matrozen hadden er schik in. Ze gaven hem telkens weer een glas.

Zoo dronk hij tien glazen achter elkaar uit, en toen werd hij verbazend jolig en vertrouwelijk, en hij vertelde aan de matrozen, hoe hij die arme Eskimo's altijd fopte 1 „Kijk," zei hij, „zal ik jullie eens leeren, hoe ik mijn stem telkens zoo kan veranderen, net of ze in de diepte gaat? Kijk, ik houd dan eerst mijn handen voor 't gezicht, en later mijn buis." En hij deed precies al zijn kunsten voor, ook het snateren en schreeuwen van den tornga. „Dachten jullie werkelijk dat er een tornga was ?" riep hij. „Och, och, die domme kapitein was ook al bang I Maar de angeko is slim I De angeko heeft jullie allemaal gefopt!"

e xii.

*-» In allerlei gevaren.

*

^ <b lu 't begin van den winter was er altijd volop te eten in de igloes. Maar, zooals gewoonlijk, hadden de Eskimo's ook dit jaar weer niet genoeg vleesch gedroogd, of in het ijs begraven! De kapitein hielp hen met zijn voorraad, zoolang hij kon, maar op 't laatst raakte ook die uitgeput. Ze hadden op het schip nog wel meel en brood en gedroogde appelen, maar dat goedje lustten de Eskimo's niet.

En zoo begonnen Ootuniah en zijn vrouw Sievu en Sip-su, en alle anderen, die in den zomer allen zoo dik en rond als tonnetjes waren geweest, weer broodmager te worden.

Maar 't zou nog erger worden ! De Eskimo's van een ander dorpje, op een van de eilanden gelegen, hadden nóg minder voorraad opgedaan in den zomer dan zij, en dus