is toegevoegd aan uw favorieten.

Laddie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LADDIE

91

halen. Zij kon haar werk een uurtje laten rusten en wilde dien tijd besteden om versiersels voor onze eieren te maken. Natuurlijk werden er altijd een aantal zwart en rood eh blauw en geel gekleurd, maar de eieren, die moeder versierde, vonden wij altijd het mooist. Zn nam de donkerroode schillen en knipte er jongens, meisjes, hondjes, katjes, sterren, bloemen, vlinders, visschen en wat al niet van en ze maakte de schillen wat vochtig en legde ze op de spierwitte eieren, die eerst in aluin en water gedompeld waren om ze te ontvetten. Daarover deed ze lichtgele en daarover donkergele schillen en rolde ze dan in natte doekjes, waarna zij ze een uur lang in de heete asch legde. Ze moesten koud en goed droog zij n, voor ze weer uitgepakt werden. Dan maakte 'zij ze glimmend, door ze met een beetje vet op te wrijven, en dan waren ze klaar. Dan stonden onze i namen erop en bloemen, vogels en andere dieren in lichtgeel, mooi donkerbruin, rood en alle mogelijke tinten, terwijl je ieder oogenblik weer wat -moois aan de eieren ontdekte. En soms verschoven de uienschillen en vormden er zich figuren op, die voor moeder zelf een verrassing waren. Toen ik mijn boezelaar vol schillen' had en terug wilde gaan, viel ik bijna onderste boven van verrassing, myn adem werd mU haast benomen, ik danste als een gek op mijn teenen rond en moest mijn lippen op elkaar t klemmen om het niet uit te schreeuwen. Op den ': vloer van den zolder zag ik wat modder en een zwakken afdruk van een voet, ongeveer zoo groot, : als die van Leo. Dat was voldoende. Zoodra ik wat é bekomen was, bracht ik moeder de schillen en keerde weer terug, om goed te zoeken. Natuurlijk moesten ze daar zijn. Hij had ze 's avonds in graanzakken door de .voordeur en de voortrap op naar boven gesmokkeld, waar vóór bedtijd niemand kwam, tenzij . er bezoek was. Onder den lagen dakrand op de balken achter een stapel oude kleeren, die daar te wachten lagen om in reepjes geknipt en tot kleedjes en kar-