is toegevoegd aan uw favorieten.

Het katholieke leven : leesboek voor de L.S.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

heerschte. Hier in 't kasteel, waar 't feest van den kleinen jonker, door Vader en Moeder en bedienden en soldaten en dorpelingen, hèèl den dag in vreugde werd gevierd. Of ginds op 't kasteel, waar Moeder en kind na lang, lang wachten Vader terugontvingen, en nü als 'n braaf en édel ridder.

Acht dagen na dit blijde feest, verschenen hier op 't kasteel twee dienaren van ridder Reinald. Ze brachten 'n ffin besnéden en mooi bewèrkten krüisboog mede.

— „'n Geschenk van ridder. Reinald," zeiden ze, „voor jonker Hèrman, die zulk 'n knap schutter is, dat-ie 'n gevangene uit den toren schieten kan!"