is toegevoegd aan uw favorieten.

Het katholieke leven : leesboek voor de L.S.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

't schemert reeds. Doch 't maantje, dat hoog aan de lucht staat, zal wel zorgen, dat 't vanavond niet zoo hèèl donker wordt.

Spoedig zijn ze buiten de kom van 't dorp. En verder staat slechts hier en daar 'n enkel huis.

Na 'n tijdje komen ze op 'n punt, waar 'n andere weg hun weg kruist. Middenop dien viersprong, staat 'n oude boom. Tegen z'n stam is 'n kruisbeeld bevestigd. Dat zie je hier in Limburg op vèèl plaatsen.

De takken van den boom staan wel dicht. Maar nu zijn ze nog kaal. En door die kale takken, valt 't mooie maanlicht juist op 't kruisbeeld.

Vader en Huub nemen eerbiedig de pèt af. Dat doet Marie niet. Die maakt netjes 'n krüisteeken. En alle drie zeggen ze: „Geloofd zij Jezus Christus!"

Vader slaat met z'n twee kinderen den zijweg in.

— „Is 't nog vèr?" vraagt Marie.

— „Nee, niet zoo hèèl ver meer. Zie je ginder die lange rij heuvels langs den weg? Zie je dien èènen höögen heuvel ook? Daar is 'tl"

— „Moeten we nog over dien hoogen heuvel hèèn ?"

— „We moeten er niet over, maar d'r in!"

— „Er Zn? In dien heuvel?"

— „Ja, in dien heuvel!"

— „Maar die menschen kunnen toch niet in den grond wonen! Dat kan toch niet!"

— „En toch is 't!"

— „Maar hoe kan dat dan? Zèg u 't 'ns Vader?"

- „Ja, hoe zal 'k je dat nu eigenlnk zeggen? Kak, die heuvels bestaan niet uit lossen grond, maar uit stèèn. Die