is toegevoegd aan uw favorieten.

Het katholieke leven : leesboek voor de L.S.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

19. Wèèr van Toon.

Ja, April heeft de zwaluwen weer doen overkomen uit 't warme land, waar de herfst van 't vorig jaar de vlugge vliegertjes had doen heenvluchten. En iedereen is blij dat ze er weer zijn. De zwaluwen zelf ook.

Kijk maar 'ns hoe ze zwieren en gieren, straat op, straat af, nu met 'r witte buikje haast over de steenen, dan opeens met 'n vaartje sjt! schuin omhoog, om daarna met de vlerkjes dicht weer neer te vallen, en d'r bliksemsnelle vlucht rakelings langs de keien voort te zetten. Prachtig!

Maar April heeft nog meer gedaan dan de zwaluwen teruggeroepen. Hij heeft mooie dagen gegeven, vèèl mooie dagen zelfs. Dagen van heerlijk-zachte, zoele zonneschijn en streelende windjes. Dagen van glanzend-blauwe luchten en glanzend-groene weien. Glanzend-blauwe luchten met 'n ornament van schitterende witte wolkjes ; glanzend-groene weien met 'n versiering van blinkend-blanke en gele bloemen.

April heeft vooral aan Jo en Loe 'n dag bezorgd van zöó'n hemelsche verheuging, dat-ie geheel dr' leven door in d'r herinnering zal blijven, als iets heel heiligs, iets heel teers ! Jo en Loe hebben d'r plechtige H. Communie mogen doen! En Jo en Loe zijn op den eigen dag gevormd !

Echt groot zijn ze nou al! Echte soldaten van O. L. Heer, die voor Hem vechten zullen en strijden, zooveel ze kunnen.

Vechten op de eerste plaats, om d'r eigen zieltje veilig en rein te bewaren, vechten op de tweede plaats om ook de zielen van anderen te redden en te beschermen ! Misschien