is toegevoegd aan uw favorieten.

Het katholieke leven : leesboek voor de L.S.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

denken jullie, dat dat laatste heel lastig is, als je geen priester of pater of zooiets bent! Mis hoor! 't Is heel makkelijk, voor iedereen! Kun je niet bidden voor elkaar ? O zoo ! En is 't gebed geen allerkrachtigst wapen ? Nou ! de duivel gaat er voor op den loop als 'n kuiken voor 'n sperwer. En al heeft-ie 'n zieltje nog zoo vast in z'n leelijke zwarte klauwen, loslaten móet-ie 't, als dat zieltje maar bidt en anderen voor d'r bidden. Vooral als die anderen, kinderen zijn ! Kinderen hebben in den hemel bizonder veel te zeggen ! O. L. Heertje heeft 't zelf ook verklaard: 't Gebed der kleinen dringt door de wolken. En als je 't nog niet gelooft vraagt 't Toon. Die heeft 't ondervonden.

•Je weet nog wel, niet waar, hoe Toon 't maar niet van zich verkrijgen kon om weer 'ns 'n goeie biecht te spreken, ofschoonie van binnen wel voelde dat 't hoog noodig was. Dat deed 'm natuurlijk de duivel. Die fluisterde-n-'m maar telkens in : „Kom je hebt nog tijd genoeg om te biechten. Waarom 't je lastig maken vóór den tijd ! Biecht als je erg ziek bent, als er gevaar is dat je dood zult gaan ! Daar is nou immers geen spraak van ! Je been betert zoo goed ! nog 'n week of wat en je scharrelt weer over straat!" Zoo hield die arme Toon zichzelf, of nee, zoo hield de duivel 'm aan 't lijntje. Maar je weet ook nog wel, niet waar, wie de zuster er toen voorgespannen had ? Nou gebeden hébben Jo en Loe, getrouw en vurig, zóó vurig dat Toon 't niet meer houden kón tegen den aandrang der genade, en 't gebed van Jo en Loe op d'r Communiedag gedeeltelijk 'n dankgebed kon zijn tot O. L. Heertje, die al weer 'n keer te meer z'n groote barmhartigheid had getoond. Toen Toon op dien zelfden dag óók de H. Communie ontving, was dat zelfs al de vierde keer !....