is toegevoegd aan uw favorieten.

Molenaar's Elsje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

dan het geboortefeest van zijn Heiland. Dit keer was het Kerstfeest hem dubbel heerlijk, omdat hij zijn kleinen jongen terug gevonden had en hem kon vertellen van Jezus. Hij leerde hem zelf de Kerstliedjes, hij vertelde hem zelf de Kerstgeschiedenis En het deed hem innig goed te bemerken, dat Eric door Christenen was opgevoed.

Voor de oude Tilla moest hij dagelijks zijn liedjes zingen. „Als zijn moedertje dat had mogen beleven," prevelde zé vaak. X ^

„We zullen een kerstboom voor hem maken, Tilla," zei Eric s vader. Jij en Elsje moeten me helpen."

Dat was juist een werkje voor Elsje. In haar vriie uren maakte ze slingers van zilverpapier, terwijl Tilla heel kunstig knipfiguren vervaardigde. — Toch was Elsje de laatste dagen wat stil en afgetrokken. In langen tijd hoorde ze niets van vader. Brievenschreef hij sinds lang niet meer, ja eigenlijk niet meer sinds er besloten was, dat ze hierin betrekking zou blijven. Toen was er al den volgenden dag een brief gekomen, maar door een vreemde hand geschreven, koeien van letters, heel anders dan vaders nette schrift, t Was een brief van Piet, den knecht. De baas voelde zich niet al te lekker, wat duizelig en zoo rillerig. Zeker de kou te pakken, want het was in Holland mirakel slecht weer. Regen en wind en wind en regen. Het wilgenpad stond blank. Maar de baas had hem opgedragen te zeggen, dat alles goed was, zooals Elsje had bedisseld. De baas had het hem ook verteld, dat Els nu voor goed in dat vreemde land zou blijven. Ze waren er beiden stil van geweest, 't Speet hem mirakel. Hij had altijd zoo gehoopt, dat hij later met Elsje in het molenaarshuisje zou wonen. Hè, dat had hem zoo'n mooie toekomst geleken. En nu zou daar natuurlijk nooit wat van komen. —

Piets brief had Elsje doen huilen en lachen tegelijk. Die malle jongen, waar dacht hij aan! Maar dat vader nu ziek was en niemand had, die hem vertroetelde, die voor hem zorgde. Arm vadertje! Ze had gauw terug geschreven, dat als vader erger werd, ze direct