is toegevoegd aan uw favorieten.

Greta's offer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELSJE'S „INVAL".

In den loop van diezelfde gewichtige week schreef mijnheer Waller een briefje aan den directeur van de kweekschool, dat en waarom Greta den eersten October de school zou verlaten.

Zelf vertelde Greta 't aan Cato en Elsje, natuurlijk ook aan Suze. Maar de gedachte, dat allen op school 't weten zouden en er over praten kon ze niet verdragen, en daarom vroeg ze haar beide vriendinnen aan niemand iets te zeggen vóór Zaterdagmorgen. En zoo gebeurde ook. Toos en Elsje zouden er nauwelijks over hebben kunnen spreken tót anderen; ze wisten, dat velen in de klas zich weinig" met Greta inlieten, haar stil of verlegen vonden, en onder dezen waren er zeker, die als een interessant nieuwtje zouden aanhooren, wat haar beiden zoo ontsteld en bedroefd had. Alleen aan haar moeder vertelde Elsje alles; die beiden konden geen geheim hebben voor elkander, en mevrouw van Manen kon het verdriet van haar dochtertje zoo goed begrijpen, omdat zij zich ook zelf langzamerhand zeer aan Greta gehecht had. En om wat nu gebeuren ging, kreeg ze deze nog liever dan ooit te voren. „Ik bewonder ons Greetje!" zoo zei ze tot