is toegevoegd aan uw favorieten.

Een sergeant van dertien jaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SERGEANT VAN DERTIEN JAAR'.

83

Kolonel Delhaise, die bijna ieder oogenblik bericht kreeg, hoe den strijd zich ontwikkelde, riep opeens:

— Edouard, kom mee.

Edouard was direct gereed en ging met den kolonel meê naar buiten.

Een groote grijze auto stond gereed, en kolonel Delhaise tilde Edouard in den mooien wagen en ging zelf naast hem zitten.

Toen gaf de Kolonel bevel aan den chauffeur om te vertrekken.

En daar ging het

Drommels wat reed Edouard snel. En zoo zacht!!.... Precies alsof je in je bed lag.

De boomen langs den weg vlogen als het ware voorbij, en Edouard zag bijna niets.

Toch lette hij goed op.

Straks zou hij zijn Grootvader en Moeder's huis voorbijkomen.

En als ze hem dan zagen!!...

Waar waren ze nu?

O ja! Daar zag hij het! Ginds stond het huisje.

Stond Grootvader niet buiten?

Warempel Maar wat had hij in zijn hand?

Een stok met een lap?

Edouard begreep er nog niet veel van