is toegevoegd aan uw favorieten.

Naar God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— ii4 —

Er zijn personen, die niet terstond aanleiding geven tot onzuivere gedachten, doch wier aanblik wij toch moeten vermijden, omdat zij op den duur de H. Deugd van zuiverheid in groot gevaar brengen. Deze personen zijn dan ook niet minder te duchten dan andere, die uit hun aard aanleiding geven tot slechte gedachten; vooral ook, omdat velen het gevaar niet inzien, hetwelk in den omgang met dergelijke personen is gelegen. De H. Geest waarschuwt ons tegen dergelijke personen door te zeggen : « Beschouw niemand om de schoonheid zijner gestalte. » Ook de H. Augustinus, die uit eigen ervaring zoo goed wist, van welke zijde gevaar dreigt, vermaant : « Als uw blikken bij toeval een wezen ontmoeten, welks aanblik gevaar kan opleveren, wacht u dan ten minste, het met opzet te aanschouwen. » Met deze woorden raadt hij ons aan, geen acht te slaan op bedoelde personen, en ze onverschillig voorbij te gaan, zooals men zoovele zaken op straat en in huis voorbij gaat, waaraan men geen aandacht schenkt, ofschoon men ze wel ziet.

Ondanks alle zorgen, om niets te zien, wat aanleiding zal geven tot onreine gedachten, kan het voorkomen, dat ons oog bij toeval op dergelijke personen of zaken valt.

Wij moeten dan onze oogen terstond afwenden. Terstond; zonder dralen, zonder aarzelen ; zonder eerst te vragen, of het gevaar wel zoo groot is. Terstond; want elk talmen kan de noodlottigste gevolgen hebben.

Wanneer iemand vreest, dat anderen deze