is toegevoegd aan je favorieten.

Naar God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

299 •

heid zijt, het hebt geopenbaard. Ik hoop, door dit geloof hulp en kracht voor den dagelijkschen strijd, troost in het lijden, en de genade der volharding te verkrijgen. Amen.

Kyrie, eleison.

S. Kyrie, eléison. M. Kyrie, eléison. 5. Kyrie, eléison. M. Christe, eléison. S. Christe, eléison. M. Christe, eléison. S. Kyrie, eléison. M. Kyrie, eléison. 5. Kyrie, eléison.

P. Heer, ontferm U onzer.

M. Heer, ontferm U onzer.

P. Heer, ontferm U onzer.

M. Christus, ontferm U onzer.

P. Christus, ontferm U onzer.

M. Christus, ontferm U onzer.

P. Heer, ontferm U onzer.

M. Heer, ontferm U onzer.

P. Heer, ontferm U onzer.

Gloria.

Gloria in excélsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glórifi-

Eere zij God in den hooge; en vrede op aarde aan de menschen van goeden wil. Wij loven U, wij zegenen U, wij aanbid-, den U, wij verheer-