is toegevoegd aan je favorieten.

Naar God

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 3<M —

M. Lof zij U, Christus.

P. Mogen door de woorden des Evangelies onze misdrijven worden uitgewischt.

M. Laus tibi, Christe.

5. Per evangélica dicta deleantur nostra delicta.

Credo.

Ik geloof in een God, den almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in een Heer, J ezus Christus, den eeniggeboren Zoon Gods, uit den Vader geboren vóór alle eeuwen, God van God, Licht van Licht, waarachtige God van den waarachtigen God. Geboren en niet gemaakt, één van wezen met den Vader, door wien alles gemaakt is. Die om ons menschen en om onze zaligheid uit den hemel is neergedaald. (Hier knielt men). En het vleesch heeft aangenomen door den heiligen Geest uit de Maagd Maria, en is mensch geworden. Ook is Hij

Credo m unum Deum, Patrem omnipoténtem,factórem coeli et terra?, visibüium omnium et in visibüium. Et in unum Dóminum Jesum Christum Filium Dei unigénitum. Et ex Patre natum ante ómnia saecula. Deum de Deo, lumen de lümine, Deum verum de Deo vero. Génitum non factum, consubstantialem Patri per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salütem descéndit de coelis. (Hic geniifléctitur). Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine : et homo factus est. Crucifi-