Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Apostolaat v. h. gebed

December 1966

MORfiFNOPnRAr.HT

— - - — — - - ~ ■ — . . . . ^ . . . yW ^/V\£

Heer Jezus Christus, ik offer U door Maria, al mijn bidden en werken, vreugde en lijden van deze dag tot herstel van onze beledigingen en voor alle intenties, waarvoor Gij U op het altaar opoffert; in het bijzonder offer ik ze U op voorde intenties door de Paus voor deze maand aanbevolen. Amen.

Heer, behoed de leiders der volkeren voor de geest van nationalisme, wij bidden U, verhoor ons.

Heer, zegen uw Kerk onder de uitgeweken Chinezen, wij bidden U, verhoor ons.

Eerste Vrijdag, Mis van Eerherstel.

Apostolaat van het Gebed, Graafseweg 11, Nijmegen.

Sluiten