is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensbeelden voor jong en oud, of Edele zedelijke beginselen voor het huisgezin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevolgen van het, lezen van romans.

91

grootste geesten hunne kracht aan het schrijven van romans besteed hebben en dat rijke gedachten daarin vervat zijn. Het gevaar is des te grooter, wijl de edelgesteenten, die door het genie worden uitgestrooid, door haren glans schitteren en verblinden. „Eene der grootste verkeerdheden in mijn leven acht ik het lezen van zoogenaamde goede romans", zeide eene vrouw van beteekenis. „Ik leefde in een' toestand van bedwelming. Ik was niet in staat, en miste de goede leiding, om het ware van het valsche te onderscheiden. Mijn Bijbel lag met stof bedekt, nooit verlangde ik hem in te zien. Daarom roep ik alle jonge lieden toe: als zij de hemelsche haven wjUen bereiken en tot de „stille wateren" van eeuwigen vrede en blijdschap willen geleid worden, dat zij toch de gevaarlijke klip van het romans lezen vermijden, die reeds zoo menige ziel schipbreuk heeft doen lijden, en haar ten slotte deed verloren gaan "