Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

best* die zit nu thuis in een koele kamer en kan zich te goed doen aan alles wat ze maar begeert, terwijl ik hier sjouw en zwoeg in

en trok te voet verder.

de warmte 1" — Hij ergerde zich zoo, dat hem, voordat hij 't zelf wist, deze noodlottige woorden ontvielen: „Ik wou maar, dat zij thuis op het zadel zat en er niet meer af kon. Dan had ik *t nu niet meer te dragen 1" —

Nauwelijks was 't laatste woord over zijn lippen gekomen, of 't zadel was reeds van zijn rug verdwenen. Hij bemerkte hieraan, dat ook zijn tweede wensch in vervulling was gegaan en kreeg 't nu nog veel warmer; toch zette hij het op een loopen om maar gauw thuis te komen. Daar aangeland wilde hij stilletjes naar boven gaan om op zijn eentje over den eenigen wensch, dien hij nu nog over had, na te denken. Het sprak vanzelf dat 't iets heel groots zou moeten zijn. Maar toen hij de huiskamer

Sluiten