Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

prettig vinden. Als mijn vader nog leefde, dan zou ik hem heel graag helpen." „Is je vader al lang dood?"

„O ja, al heel lang. Moeder zegt, dat ik pas drie jaar was, toen hij stierf, 't Is dus al acht jaar geleden."

„Hoe oud was je vader, toen hij dood ging?"

„Dat mag je zóó niet zeggen, David. Mijn vader was twee-en-dertig jaar, toen hij stierf."

„Waarom mag je dat zóó niet zeggen?"

„Wel, omdat mijn vader niet dood, maar ontslapen is. Ik weet niet precies, wat dat beteekent, maar moeder zegt het, en dan zal het ook wel zoo wezen."

„Dat begrijp ik niet goed. Is ontslapen dan niet hetzelfde als dood-gegaan?"

„Dat is niet hetzelfde. Menschen, die dood gaan, die gaan naar de hel; maar mijn vader is naar den hemel, bij den Heere Jezus."

„Daar weet ik niks van. Oom Sam zegt, dat de Joden niet aan Jezus gelooven, en de Christenen zeggen, dat Hij de Messias is. Ik zou wel graag wat van Jezus willen weten. Jij zegt immers, dat Hij de menschen gelukkig maken kan?"

„Ja zeker, dat is zoo. Ik denk, dat je dat nog veel beter zou kunnen weten dan ik. Jouw vader heeft 'n heeleboel boeken; daar zullen er vast ook bij zijn, waarin je van den Heere Jezus kunt lezen."

„Ik heb er nog nooit naar gekeken, want ik lees die boeken nooit .Ik vind het veel te vervelend, als ik m'n vader moet helpen met al die nare boeken."

„Ik wou, dat wij ook zooveel boeken hadden, dan zou ik's avonds heel laat opblijven en er moeder uit voorlezen."

„Hebt jullie dan geen boeken?"

Sluiten