is toegevoegd aan je favorieten.

Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Het afgeluisterde wachtwoord.

Op een Augustusavond van het jaar 1870 — 't begon al wat te donkeren — bracht ik een terrientje met karnemelkspap naar de Langepoort, waar sergeant Koen dien nacht de wacht had. Anders kwam hij 't 's avonds bij ons eten, en dan kwam ook een gewoon soldaat, een Zeeuwsche jongen, aan wien mijn ouders kennis hadden. Omdat er in ons huis geen rang en geen stand was en er enkel goeie vrienden waren, aten dan sergeant en soldaat in gezellige eendracht hun bordje pap. Moeder verwende hen zoo, dat ik ze het avondeten moest nadragen, wanneer ze op wacht waren, en dat deed ik ook nu, en wat graag! Op zoo'n wacht was het nog ongeriefelijker dan in de kazernes. Maar als er 's avonds een lampje brandde, had het iets geheimzinnigs, die soldaten bij elkaar te zien, zittende op lange banken of liggende op de houten brits, als 't ware geheel gereed om een eersten aanval 'af te slaan. Vlak bij het gebouwtje verhief zich hoog en droog en dreigend de vestingpoort. De zware deuren van die poort werden om negen uur 's avonds gesloten, nadat eerst buiten de vestingbrug was opgehaald. Memand mocht dan in of uit de stad, tenzij men het parool of het wachtwoord wist En als zich het geval voor mocht doen, dat er een militair naar een der buitenposten, op de dijken

van den blink en eigenhuis, Op Zonnige Wegen, III. 1