is toegevoegd aan uw favorieten.

De volks-kinderbibliotheek van Nellie (mevrouw N. van Kol)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

verscheen en verlangend op haar geliefden Herder wachtte; toen eindelijk de gulden dauw der sterren begon te parelen op de hemelsche weidevelden, i) toen was ook in 's Konings paleis alles tot den ontvangst der mededingers bereid. De kijklustige volksscharen drongen op, ieder, volgens de wet des lands, van een brandende lantaarn voorzien, 2) en schaarden zich rond den lotosvijver, op drijvende lotosblaren én bloesems. Duizenden fakkeldragers gingen de gasten te gemoet, om hun weg naar 't paleis te verlichten. Langs de wanden der zaal stonden schildknapen en hovelingen met lichten ; in een zee van licht straalden de gouden zuilen en de troon in het midden, op welken de Koning, van zijn hofstoet omgeven, in een schitterend gewaad zetelde. Een waskleurig lotosblad was

1) De Japanner noemt den Melkweg „Hemelstroom". De Spinster eri de Herder zijn de sterren Vega in de Lier en Altari in den Arend, beiden in de nabijheid van den Melkweg. Het zijn twee gelieven die, door den Hemelstroom gescheiden, elkander volgens een oude mythe den 7en dag van de 7e maan ontmoeten. Op dien dag wordt een feest gevierd, „de Ontmoeting der Sterren". Dit is het vierde van de vijf officieële feesten van Japan. De „Hemelsche Weidevelden" waren, naar de Japansche scheppingsmythe, het verblijf der oergoden, eer de wereld (d.w.z. Japan) geschapen werd, en de goden op de aarde nederdaalden om daar hun Verblijf te vestigen. F. A. v. L.

2) In Japan moet een ieder na zonsondergang een brandende lantaren dragen, die met den naam of het wapen van den eigenaar is voorzien. Dit gebruik heeft zich, staande gehouden ondanks de invoering der straatverlichting. F- A. v. L.