is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit groot gevaar gered

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

De aanklacht.

Den volgenden morgen ontving de heer Gersau reeds tamelijk vroeg een uitnoodiging om zoo spoedig mogelijk voor den burgemeester te verschijnen.

Eerst glimlachte hij er om en meende 'hij dat de burgemeester hem waarschijnlijk een kleine opheldering zou vragen omtrent zijn ontmoeting met den boschbaas, maar toen hij er wat dieper over nadacht, kwam de zaak hem toch ernstiger voor.

Hij begon te begrijpen, dat uit hetgeen tusschen hem en den boschbaas was voorgevallen, heel gemakkelijk een aanklacht te formuleeren zou zijn, en wat in den tegenwoordigen tijd zoo'n aanklacht beteekende, wist hij maar al te goed.

Bovendien had hij zich nu den boschbaas tot vijand gemaakt. In gewone omstandigheden zou hij zich daar weinig om bekommerd hebben, maar thans was dat wat anders.

En van den burgemeester had hij ook weinig goeds te wachten, want die had er ook uitsluitend belang