Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

licht, omdat er rondom glas is. Dadelijk begint hij al de dingen te doen, die hij grootvader en Peter zpo dikwijls heeft zien doen. Hij schroeft de lampen los om ze te vullen. Dan pakt hij de oliekan met beide handen beet. O wee. Ze is te zwaar, hij kan haar niet hoog genoeg optillen! Er staat nog een leege kan, daar zal hij eerst wat in gieten... Zoo, nu gaat 't. Hij schenkt olie in al de lampen. Hè, wat gaat dat langzaam! Dan veegt hij de pitten af net als Peter altijd doet, en steekt ze voorzichtig aan.

Tien lichtjes flikkeren, de vlammen worden hooger, nu branden, ze helder en werpen hun hellen schijn ver over de zee, net als andere avonden.

Hu! wat stormt 't en de regen klettert tegen het glas. Klaas gaat naar beneden. Grootvader ligt nog altijd achterover in zijn leuningstoel en of Klaas hem al roept, hij geeft geen antwoord. Een gevoel van groote verlatenheid komt over Klaas.

Daar denkt hij aan ,,'t Scheepken onder Jezus' : hoede" en wat meneer van de Zondagsschool daarvan gezegd heeft. „Dat de Heer Jezus je stuurman wil wezen en dat je Hem om raad

Sluiten