is toegevoegd aan uw favorieten.

Mies

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den zak, en altijd maar naar 't raam kijkende. Plotseling voelde Alfred, dat hij begon te kleuren, toen hij in dien jongen Paul herkende. Wel knikte hij hem even toe, maar

bedierf Alfred z.jn zitje aan 't raam heelemaal, wanneer nu Mies maar niet zoo eigenzinnig op haar plaatsje gestaan had Des nachts, wanneer Alfred de oogen sloot, zag hij nog den armen jongen voor zich staan, en hij begon zich zoo onrust.g te voelen, dat hij in 't geheel niet kon inslapen.

KEETJE's DROOM

Keetje was het model eener poppenmoeder en hield van hare negentien kinderen met onverdeelde trouw. Het eene

— 7 —