is toegevoegd aan uw favorieten.

Hein Stavast

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Negende Hoofdstuk.

In en om Rotterdam.

ein was door de Moe van Suus uitgenoodigd, voor een week naar Rotterdam te komen. Hij alleen. De jongen was dol op dat uit* stapje en daarom liet oom hem met plezier

gaan. Suus had in Dennendal reeds genoeg kennisjes gekregen, waarmee ze die week van Heins afwezigheid even prettig kon doorbrengen, dus er was volstrekt geen bezwaar tegen zijn reisje. Maar voor Hein was het leuk* ste van dit uitstapje, dat zijn kameraden Piet Lagerhof en Koos van Dam voor denzelfden tijd bij hun Rotter* damsche familie mochten logeer en! Dat was een treffer! Doch wie het niemendal prettig vonden, dat waren de overigen van het clubje, die zich niet goed konden voor* stellen, hoe ze zonder Hein, Piet en Koos een gezellige week konden hebben.

De drie jongens kenden Rotterdam niet, ze waren er. nooit te voren geweest. Geen wonder dus, dat ze ver*.