is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinderen van kapitein Grant

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALF DUIZEND VOET BOVEN DE OPPERVLAKTE DER ZEE. 85

natuur gevormden vergaderbak en het schilderachtig vereenigings7 punt van al de riviertjes uit den omtrek; zij vielen er murmelend in en vermengden hun rustig kristalhelder water. Boven het meer strekten zich groote „llano's" uit, hooge grasvlakten, waarop de kudden der Indianen weidden. Vervolgens stiet men op een moeras, dat zuid en noord liep, en dat men, geholpen door het instinct der muilezels, gelukkig doorwaadde. Ten een ure, kwam men bij het fort Ballenare, op een hooge Trots gelegen, er voorbij. De hellingen werden reeds steil en steenachtig, en de steentjes, die

de hoender muildieren losmaakte, rolden onder hun pooien weg en vormden gedruisch makende steenvallen. Tegen drie uur zag men weder andere schilderachtige puinhoopen van een fort, dat bij den opstand van 1770 verwoest was

, ,De bergen zijn zeker nog niet voldoende om de menschen te scheiden," zeide Paganel, ,,dat men ze nog versterkt heeft!"

Van dit punt af werd de weg moeielijk, zelfs gevaarlijk, de hellingen werden hoe langer hoe steiler, de bergwanden naderden elk-